You are here : หน้าแรก The News AN AUTISTIC CHILD'S DREAM

AN AUTISTIC CHILD'S DREAM

อีเมล พิมพ์ PDF
ผลงานเซรามิกหลากหลายรูปแบบที่สื่อถึงความฝันและความต้องการของเด็กพิเศษ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 ในระหว่างวันที่ 3-18 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-19.00 น.
แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2016 เวลา 08:11 น. )