You are here : หน้าแรก คลังความรู้ เอกสารอบรม การพัฒนาเคลือบสีจากออกไซด์ของโลหะกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก

การพัฒนาเคลือบสีจากออกไซด์ของโลหะกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก

อีเมล พิมพ์
เคลือบที่นามาใช้ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น เคลือบขี้เถ้า เคลือบผลึก เคลือบฟริต เป็นต้น เคลือบสีจากออกไซด์ของโลหะก็ถูกนามาใช้ตกแต่งด้วย เนื่องจากออกไซด์บางตัว มีคุณสมบัติให้สีสันที่แตกต่างกันเมื่อเผาในบรรยากาศสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ และเมื่อต้องการให้เนื้อเคลือบมีสีที่มากกว่าหนึ่งสีก็สามารเติมออกไซด์มากกว่าหนึ่งตัวลงในเนื้อเคลือบได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมสีสันให้มากขึ้นด้วยการเติมสารทาให้ทึบแสงลงไปในเนื้อเคลือบ   รายละเอียด
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 00:23 น. )