You are here : หน้าแรก คลังความรู้ บทความ

บทความ

บทความ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การหาพื้นที่ผิวของอนุภาคดินโดยวิธีทดสอบแบบ Methylene Blue Index วราลี บางหลวง 8717
2 เซรามิกพรุน ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ 5512
3 บทความ Administrator 3989
4 ถ้วยดินเผา รองรับน้ำยาง วรรณา ต.แสงจันทร์, ฉัตรชัย บาลศรี 1314
5 ถ้วยรองยาง วรรณา ต.แสงจันทร์ 1382
6 พัฒนาเคลือบเซรามิกโดยใช้ขี้เถ้าชีวมวลจากลำไยค้างสต๊อก ลดา พันธ์สุขุมธนา, อินทิรา มาฆพัฒนสิน, ศศิธร พละบุญ 1279
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยเซรามิก วินัต สุนทรวุฒิคุณ 1479
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการเซรามิกสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ชลัย ศรีสุข 1220
9 การถ่ายทอดเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกเนี้อดินขาว ด้วยสีบนเคลือบชนิดผงแก่ศูนย์ศิลปาชีพ อรุณศรี เตปิน, สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย 1445
10 เทคนิคการตกแต่งรูปทิวทัศน์ท้องทะเลบนผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยสีบนเคลือบ สุจิตรา สุนทรวุฒิคุณ 1706

หน้า 1 จาก 7