You are here : Home Knowledge Training Paper การพัฒนาเคลือบสีจากออกไซด์ของโลหะกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก

การพัฒนาเคลือบสีจากออกไซด์ของโลหะกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก

E-mail Print
เคลือบที่นามาใช้ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น เคลือบขี้เถ้า เคลือบผลึก เคลือบฟริต เป็นต้น เคลือบสีจากออกไซด์ของโลหะก็ถูกนามาใช้ตกแต่งด้วย เนื่องจากออกไซด์บางตัว มีคุณสมบัติให้สีสันที่แตกต่างกันเมื่อเผาในบรรยากาศสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ และเมื่อต้องการให้เนื้อเคลือบมีสีที่มากกว่าหนึ่งสีก็สามารเติมออกไซด์มากกว่าหนึ่งตัวลงในเนื้อเคลือบได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมสีสันให้มากขึ้นด้วยการเติมสารทาให้ทึบแสงลงไปในเนื้อเคลือบ   รายละเอียด
Last Updated ( Thursday, 02 November 2017 00:23 )