You are here : Home Knowledge Articles

Articles

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
41 การราน (Crazing) ของเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิก สุจินต์ พราวพันธุ์, อรวรรณ ไพบูลย์วัฒนผล 6104
42 เพชร ธนสรณ์ โสตถิโสภา 828
43 การทำเบ้าอะลูมินา สำหรับใช้เผาพลอย วรรณา ต.แสงจันทร์ 2182
44 เทคนิคการตกแต่งสีเซรามิก สุจิตรา สุนทรวุฒิคุณ 4023
45 การพัฒนาเซรามิกเนื้ออะลูมินา เพื่อใช้ในการบดและขัดสี ลดา พันธ์สุขุมธนา 1176
46 ภาชนะบรรจุอาหารเซรามิก วรรณา ต.แสงจันทร์ 2566
47 การตกแต่งสีบนเคลือบด้วยนิ้วมือบนผลิตภัณฑ์เซรามิก วินัต สุนทรวุฒิคุณ 2545
48 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก วสันต์ ธีระพิทยานนท์ 2190
49 เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเศษแก้ว ลดา พันธ์สุขุมธนา, วรรณา ต.แสงจันทร์, ศศิธร พละบุญ 3020
50 ดินสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานหัตถกรรม นงลักษณ์ บรรยงวิจัย 1101

Page 5 of 7