You are here : Home Knowledge Articles

Articles

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
41 การราน (Crazing) ของเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิก สุจินต์ พราวพันธุ์, อรวรรณ ไพบูลย์วัฒนผล 6174
42 เพชร ธนสรณ์ โสตถิโสภา 838
43 การทำเบ้าอะลูมินา สำหรับใช้เผาพลอย วรรณา ต.แสงจันทร์ 2241
44 เทคนิคการตกแต่งสีเซรามิก สุจิตรา สุนทรวุฒิคุณ 4061
45 การพัฒนาเซรามิกเนื้ออะลูมินา เพื่อใช้ในการบดและขัดสี ลดา พันธ์สุขุมธนา 1187
46 ภาชนะบรรจุอาหารเซรามิก วรรณา ต.แสงจันทร์ 2606
47 การตกแต่งสีบนเคลือบด้วยนิ้วมือบนผลิตภัณฑ์เซรามิก วินัต สุนทรวุฒิคุณ 2565
48 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก วสันต์ ธีระพิทยานนท์ 2211
49 เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเศษแก้ว ลดา พันธ์สุขุมธนา, วรรณา ต.แสงจันทร์, ศศิธร พละบุญ 3061
50 ดินสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานหัตถกรรม นงลักษณ์ บรรยงวิจัย 1113

Page 5 of 7