โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่”

Print

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่" เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเซรามิกเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนารูปแบบ สร้างตลาดเพื่อความอยู่รอดของเซรามิกไทย ให้บรรลุความสำเร็จ โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง   

สิ่งที่แนบมา
1. รายละเอียดโครงการฯ
2. แบบตอบรับผู้ประกอบการ 
значки на заказ
buy case studies online
Porno Torrents
mexes.com.ua
vyvoz.in.ua
stuloff.com.ua/
кольца обручальные
seo
Last Updated ( Sunday, 31 January 2016 08:10 )